Levandulová farma v blízké Raspenavě. Zatím pouze po předběžné domluvě s paní na FCB stránkách.

ttps://www.levandulovna.cz/


https://www.facebook.com/levandulovna.cz/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC3yyf8EPuSJBonfH6iO0is8wlad8mEtg7aM8MGHgsbHRZAgsIBbDbwS5xbI2EZed-KpNR80Pyp4dDR